Samen duurzaam voedsel produceren

Samen met de boer zorgen de leden voor gezond voedsel waar biologische teelt de ondergrens is, korte keten niet meer als vanzelfsprekend is, een ontmoetings plek is voor jong en oud en versterken wij de biodiversiteit op en rond het land. 

Samen gaan we een Herenboerderij op het eiland Schouwen Duiveland realiseren. Met verzending van dit formulier geef ik mijn intentie aan om als de boerderij van start gaat een certificaat te kopen. Dat certificaat zal mij na betaling van het volledige bedrag volwaardig lid maken van de coöperatie waarna je hier letterlijk en figuurlijk de vruchten van plukt. 

Het certificaat geeft mij voor:

> 1 (bij €1.000) persoon

> 2 tot 5 (bij €2.000) personen

toegang tot producten die de Herenboerderij produceert.

Het aankopen van volledige certificaten wordt mogelijk zodra er een locatie is gevonden. De coöperatie kan geen garantie op het oprichten van een Herenboerderij geven zolang er geen geschikte locatie is en er nog niet voldoende aanmeldingen zijn. De coöperatie gaat al aan de slag voordat er voldoende aanmeldingen (50) zijn.

Bij 50 aanmeldingen gaan we starten!

 Daarom betaal ik een aanbetaling van 10% van de kosten van het certificaat (€100 / €200).

Dit bedrag kan in de aanloopfase worden gebruikt om kosten te dekken.

De aanbetaling wordt verrekend bij de uitgifte van het certificaat. De aanbetaling kan alleen worden terugbetaald als er gegadigden zijn om de aanbetaling over te nemen.

Ja, ik doe mee!