De Herenboerderij

De Herenboerderij wordt dagelijks gerund door een boer (m/v) die fungeert als bedrijfsleider. De boer werkt voor de leden van de coöperatie en wordt ook door hen betaald. Hij of zij is deskundig, een vakman of -vrouw dus, maar niet de ondernemer in de klassieke zin van het woord. Wel heeft de boer kennis op een breed terrein.

Feitelijk is hij of zij verantwoordelijk voor de hele teelt, van begin tot eind. De boer organiseert de bewerking van het land, of doet het zelf, en draagt de zorg voor een gezonde bodem; dat alles met zo min mogelijk externe input en met als doel te komen tot een optimale, gezonde en bovenal smakelijke oogst.Ook is de boer verantwoordelijk voor het beheer van de fruitbomen en zorgt hij/zij er vanzelfsprekend voor dat de gewassen op tijd geoogst worden.

Als het de boer aan tijd of kennis ontbreekt, zorgt hij er ook voor dat een loonwerker of meewerkende leden bijspringen zodat de oogst gegarandeerd blijft. En weet de Herenboerenboer het ook even niet meer, dan schakelt hij of zij met anderen. Dat kan een vriend zijn maar ook collega-boeren en adviseurs die onder de vlag van de landelijk opererende organisatie Herenboeren Nederland werken, zijn beschikbaar.

Verder verzorgt de boer de aanwezige dieren. Op de boerderij wordt een belangrijk deel van hun voer verbouwd en ook geeft de boer de dieren te eten en te drinken. Daar waar nodig of gewenst, wordt op tijd een dierenarts ingeschakeld. Maar ook heeft de Herenboerenboer een belangrijke rol in de ontwikkeling en het beheer van de natuur en het landschap.

Een ‘gewone’ boer kan nog een teruggetrokken leven leiden, maar dat is de boer op een Herenboerderij niet gegund. Alleen al de 200 leden-huishoudens houden hem scherp en hij zal regelmatig zijn verhaal moeten doen aan andere boeren, beleidsmakers of de media. Dat betekent dat hij/zij transparant moet werken, benaderbaar en communicatief is en dus graag wil vertellen wat hij of zij doet, en waarom.